پیر ما (1)

پیر ما، روزی،

روی دیوار را شنگرفین* یافت

آهی از درد برآورد و مریدان را گفت:

-«روی ما زرد، که بیرنگ تر از دیواریم».

محمد زهری

*شنگرف در دهخدا به رنگ سرخ یا قرمز که در گذشته برای رنگ کردن استفاده می شده معنی شده است. بنابراین شنگرفین به معنای سرخگون یا گلگون خواهد بود.

 

Advertisements

فتوای جنون

شاعر را اگر می شناسید بگید من نتونستم پیدا کنم! خط نستعلیق با استفاده از سایت دوست داشتنی نستعلیق آن لاین.

به جای قهوه های بد مزه….

You won’t be president either way, They don’t call it white house because of simple paint Job! Dr.House to a Black Senator :D

House – M.D

به رسم این روزا…..

وقتی که مرد امتحان داره یه کوهی از درد داره !

دکطر علی شریعطی

آرزوهای دراز

کاشکی زمان های بودن زیر دوش آب گرم جز زمان های عمرمون حساب نمیشد.

صبح به خیر ایران

صبح بخیر دنیای لعنتی

هنوز کلی صبح آفتابی بهم بدهکاری

به نوبت ازت می گیرم

اون زمان….

شما ها یادتون می یاد ، به رویه مبارک نمیارین.